Maszyny do mikrotunelingu
Mikrotunelowanie wykonujemy za pomocą maszyny
Mikrotuneling to najnowocześniejsza metoda budowy podziemnej infrastruktury. Pozwala ominąć utrudnienia, jakie towarzyszą budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych sposobem tradycyjnym (rozkopane ulice, objazdy, obniżenie poziomu wód gruntowych, wycinka drzew). Wykorzystanie mikrotunelingu to znaczne ograniczenia ingerowania w zagospodarowanie terenu oraz zmniejszenie do minimum oddziaływania na środowisko. Technologia ta to również oszczędności – redukuje się koszty związane z zajęciem pasa drogi oraz koszty zakupu/wynajmu szalunków.


 
Budowa sieci kanalizacji metodą mikrotunelingu polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych. Prace te są w bardzo dużej mierze zautomatyzowane. Jest to technologia jednoetapowego wykonywania rurociągów. Sterowanie przeciskiem odbywa się poprzez specjalną głowicę przegubową, której położenie zmieniane jest za pomocą hydraulicznych siłowników sterujących.
Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo dużą dokładność wykonania rurociągu. Wiązka promieni lasera umieszczonego w tylnej części wykopu początkowego (komora nadawcza) odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarczę celowniczą. Stąd do stanowiska sterowniczego przesyłane są niezbędne informacje o położeniu osi głowicy wiercącej. Są one przetwarzane i protokołowane. Sterowanie całym procesem przecisku odbywa się przy pomocy komputera.
Zaletami mikrotunelingu są:
•    precyzja wykonania rurociągu dzięki wykorzystaniu lasera, za pomocą którego wyznacza się trajektorię przewiertu,
•    zminimalizowanie ilości robót ziemnych,
•    możliwość realizacji robót nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych,
•    zmniejszenie do zera ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu i środowisko naturalne,
•    brak utrudnień w ruchu ulicznym,
•    możliwość realizacji robót niezależnie od warunków atmosferycznych,
•    skrócenie czasu wykonywania robót.

Mikrotuneling,Mikrotunelowanie wykonujemy za pomocą maszyny, Mikrotunelowych, Przewiert sterowany głowic mikrotunelowych, robotach mikrotunelowych, Mikrotunelowanie
 +86-21-33634649  aliaosa@mail.ru                 jw921_ru@hotmail.com
 +86-13764513349  aliaosa5
Ad:Room 1207, XuHui Building ,No.168 YuDe Road Shanghai, China 200030
Copyright© 2007-2008 Asia Time. All Right Reserved